Studentski kalendar za sedmično planiranje (za bilo koju godinu, od ponedeljka do nedelje)

Ovaj 12-mesečni kalendar orijentisan na studente sadrži zasebne kartice za svaki mesec i ugrađenu funkcionalnost koja omogućava korisnicima da podese godinu. Na svakoj kartici postoji prostor za praćenje sedmičnih zaduženja i rasporeda časova. Datumi u kalendaru automatski se markiraju pomoću uslovnog oblikovanja i na osnovu krajnjih rokova za zaduženja.

Excel

Studentski kalendar za sedmično planiranje (za bilo koju godinu, od ponedeljka do nedelje)

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta