Test sa više izbora (4 odgovora)

Ovo je Microsoft Office predložak.

PowerPoint

Test sa više izbora (4 odgovora)

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta