Timski wiki

Pokrenite wiki sajt da biste delili informacije sa projektnim timom, a nastavnici mogu da naprave wiki za razrede. Ovaj pristupačni predložak vam pruža dobru polaznu tačku pomoću oblikovanja.

Word

Timski wiki

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta