Vizitkarte (ilustracija cveta, 10 na stranici)

Umesto vizitkarti, zamislite lične kartice koje dajete prijateljima i porodici. Ovaj predložak sadrži ljubičasto cveće na plavoj pozadini.

PowerPoint

Vizitkarte (ilustracija cveta, 10 na stranici)

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta