Vremenska kartica zaposlenog (dnevna, sedmična, mesečna i godišnja)

Pratite i računajte ukupne redovne i prekovremene sate za nekog zaposlenog svakog dana u sedmici pomoću ove vremenske kartice; postoji zasebna tabela za svaki mesec u godini Ovo je pristupačan predložak.

Excel

Vremenska kartica zaposlenog (dnevna, sedmična, mesečna i godišnja)

Još sličnih predložaka

Pronađite inspiraciju za svoj sledeći projekat sa hiljadama ideja koje možete izabrati