Vremenska kartica zaposlenog

Ovo je Microsoft Office predložak.

Excel

Vremenska kartica zaposlenog

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta