Vremenska osa projekta sa ključnim tačkama

Navedite ključne tačke projekta i ovaj predložak će kreirati vizuelno mapiranje tih tačaka u dijagramu vremenske ose.

Excel

Vremenska osa projekta sa ključnim tačkama

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta