Vremenski definisan raspored

Pratite broj časova rada, kao i redovnih i prekovremenih časova rada za sebe ili svoje zaposlene pomoću ovog pristupačnog predloška vremenski definisanog rasporeda.

Excel

Vremenski definisan raspored

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta