Zapis o osnovnim sredstvima sa geometrijsko-nazadujućom ispravkom

Pratite osnovna sredstva preduzeća pomoću ovog pristupačnog predloška unakrsne tabele, koji izračunava ispravku pomoću geometrijsko-nazadujućeg metoda.

Excel

Zapis o osnovnim sredstvima sa geometrijsko-nazadujućom ispravkom

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta