Zapis o prisutnosti studenta (običan)

Pratite zapis o prisutnosti jednog studenta za celu školsku godinu pomoću ovog pristupačnog predloška; automatski izračunava ukupne vrednosti za prisustvo, kašnjenje, opravdane i neopravdane izostanke.

Excel

Zapis o prisutnosti studenta (običan)

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta