Zenit

Svetlost pada dijagonalno na slajdove i skreće pažnju na sadržaj prezentacije. Ovaj dizajn opšte namene je u formatu 4:3 i pogodan je u bilo kojoj situaciji: za poslovnu, obrazovnu ili kućnu upotrebu.

PowerPoint

Zenit

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta