Balansräkning

Rapportera tillgångar och skulder med den här balansräkningsmallen. Mallen innehåller bland annat kategorier för omsättningstillgångar, fasta tillgångar, eget kapital och kortfristiga och långfristiga skulder.

Excel

Balansräkning

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt