Balansräkning (enkel)

Rapportera om tillgångar och skulder med den här tillgängliga mallen för balansräkning som innehåller omsättningstillgångar, anläggningstillgångar, eget kapital samt kortfristiga och långfristiga skulder.

Excel

Balansräkning (enkel)

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt