Fånga dina bästa ögonblick med våra premium-mallar för fotoalbum. LADDA NED MALLARNA NU.

Åsiktsenkät för elever på distansutbildning

Stöd studenter och familjer inom distansutbildning med en enkät som frågar om deras erfarenheter med och åsikter om onlineinlärning. Få hjälp med att skapa enkäter som engagerar familjer med en enkätmall från Microsoft Forms. Skapa dina enkätfrågor och utforma online med det lättillgängliga gränssnittet. Med Microsoft Forms kan du övervaka dina resultat i realtid när personer svarar. Hjälp alla i din skolgemenskap att hålla kontakten och förbättra inlärningsresultaten med en åsiktsenkät.

Premium-mallar - Forms

Open with Microsoft 365
Åsiktsenkät för elever på distansutbildning

Se fler premium-mallar

Hitta inspiration för ditt nästa projekt med tusentals idéer att välja bland