Översikt av akademisk kurs

Lärare, sätt förväntningar på din klass den första skoldagen. Förbered studenterna på ämnen, uppgifter, projekt, verktyg och material med hjälp av den här kursöversiktsmallen som innehåller exempel som hjälper dig att organisera och gå genom den viktigaste informationen. Den här utformningen använder den röda versionen av Ion-temat i bredbildsformat (16X9).

PowerPoint

Översikt av akademisk kurs

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt