Översikt av blodtryck och glukos

Med den här mallen kan du granska blodtryck och glukosnivåer över längre tidsperioder. Ange värdena tillsammans med dag och tid och den villkorstyrda formateringen varnar dig om du hamnar utanför de anpassningbara parametrarna. Det finns till och med plats för anteckningar!

Excel

Översikt av blodtryck och glukos

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt