Head back to school with Office templates. Download the templates now

Översikt över gåvor och donationer till välgörenhet (enkelt)

Håll reda på välgörenhetsdonationerna under året med en här lättillgängliga översiktsmallen. I slutet av året kan du filtrera efter sådana som är avdragsgilla så att du kan förbereda för deklarationen.

Excel

Översikt över gåvor och donationer till välgörenhet (enkelt)

More templates like this

Find inspiration for your next project with thousands of ideas to choose from