3D-PowerPoint-presentation (modell av Hubbleteleskopet)

Berätta hela dess historia visuellt, och från varje vinkel, med hjälp av 3D-modeller i PowerPoint.

PowerPoint

3D-PowerPoint-presentation (modell av Hubbleteleskopet)

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt