Animerad bild som tonas in i fokus

I den här professionellt utformade mallen kombineras animering och konstnärliga bildeffekter när en bild av ett skoglandskap tonas in i fokus mot bakgrunden av en strukturyta. Fullständiga instruktioner för hur du kan reproducera bilden finns i anteckningsrutan.

PowerPoint

Animerad bild som tonas in i fokus

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt