Bild med ändrade färger och suddig filmkornighetseffekt

Den här professionellt utformade mallen visar hur du skapa bakgrundsbild med färgändring och en kornig yta med hjälp av de konstnärliga effekterna för bilder i PowerPoint 2010. Fullständiga instruktioner för hur du kan reproducera bilden finns i anteckningsrutan.

PowerPoint

Bild med ändrade färger och suddig filmkornighetseffekt

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt