Bilder med affärsdesign (designen Vinröd våg)

Den här PowerPoint-formgivningsmallen har en bakgrund med enstaka gula kurvor och en brun våg. Använd den här mallen när du ska skapa företagspresentationer. Du hittar matchande mallar i designuppsättningen Vinröd våg på länken Se även ovan.

PowerPoint

Bilder med affärsdesign (designen Vinröd våg)

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt