Brainstormingsamarbete

Ordna teambrainstorming med den här mallen med ett separat blad för varje deltagare. I listan får det plats tio idéer samt för- och nackdelar. Varje listobjekt visas på sammanfattningsbladet där deltagarna kan rangordna idéerna från ett till fem.

Excel

Brainstormingsamarbete

Fler liknande mallar

Brainstormingmall Excel
Aktivitetsspårning Excel
Lista över dagliga uppgifter Excel
Lista över veckouppgifter Excel

Tusentals mallar för att rivstarta ditt projekt