Brainstormingsamarbete

Ordna teambrainstorming med den här mallen med ett separat blad för varje deltagare. I listan får det plats tio idéer samt för- och nackdelar. Varje listobjekt visas på sammanfattningsbladet där deltagarna kan rangordna idéerna från ett till fem.

Excel

Brainstormingsamarbete

Fler liknande mallar

Lista över dagliga uppgifter Excel
Brainstormingmall Excel
Lista över veckouppgifter Excel
Aktivitetsspårning Excel

Tusentals mallar för att rivstarta ditt projekt