Försättsblad för fax (rött och svart)

Det här enkla försättsbladet för fax kan anpassas genom att du lägger till företagets logotyp och företagsinformation. Det fungerar som ett fristående försättsblad för fax, men matchar även designuppsättningen (rött och svart) för affärsmallar.

Word

Försättsblad för fax (rött och svart)

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt