Flödesdesign (tom)

Ett enkelt startdokument med flödesdesign. Dokumentet har blått färgschema och centrerade rubriker, vilket ger ett ledigt utseende. Den här mallen är lämplig om du vill börja från början utan att för den skull vara hänvisad till standardutseendet. Du använder designen genom att formatera rubriker och annan text med hjälp av Formatmallslista på fliken Start.

Word

Flödesdesign (tom)

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt