Kalender för 2013 (mån–sön)

Den här kalendermallen för 2013 innehåller separata bilder för varje månad, i formatet måndag till söndag. För in avtalade tider och händelser vilket datum som helst. Du kan också kopiera sidan för en månad och lägga in den i en annan presentation. Anpassa mallen genom att ändra färger och format med hjälp av PowerPoint-teman. Använd kalendern i elektroniskt format eller skriv ut den så att du har den nära till hands.

PowerPoint

Kalender för 2013 (mån–sön)

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt