Kalender för 2013 (mån–sön)

Den här kalendermallen för 2013 innehåller separata bilder för varje månad, i formatet måndag till söndag. För in avtalade tider och händelser vilket datum som helst. Du kan också kopiera sidan för en månad och lägga in den i en annan presentation. Anpassa mallen genom att ändra färger och format med hjälp av PowerPoint-teman. Använd kalendern i elektroniskt format eller skriv ut den så att du har den nära till hands.

PowerPoint

Kalender för 2013 (mån–sön)

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att rivstarta ditt projekt