Marknadsföringsbudget för kanaler

Den här mallen kan du, eventuellt i kombination med en marknadsbudget, använda som ett stöd när du ska ta beslut om hur mycket pengar du ska lägga på marknadsföringskanalaktiviteterna.

Excel

Marknadsföringsbudget för kanaler

Tusentals mallar för att rivstarta ditt projekt