Organisationsschema med hierarki (bredbildsformat)

Visualisera en organisations struktur med hjälp av ett organisationsschema som skapats med SmartArt-grafik. Varje nivå i hierarkin innehåller en textruta för medarbetarens position i företaget. Du kan enkelt lägga till ett namn på en nivå eller skapa en ny nivå i hierarkin med hjälp av SmartArt-grafiktextrutan. Den här presentationsbilden är utformad i bredbildsformat och kan användas som en fristående bild eller i en större presentation.

PowerPoint

Organisationsschema med hierarki (bredbildsformat)

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt