Organisationsschema med vågrät hierarki (flera färger eller vitt i bredbildsformat)

Visa en rapporteringsstruktur i ett diagram med en vågrät hierarki som löper från vänster till höger. (Mall i bredbildsformat, 16 x 9.)

PowerPoint

Organisationsschema med vågrät hierarki (flera färger eller vitt i bredbildsformat)

Fler liknande mallar

Släktträdsdiagram (vertikalt, grönt, rött, bredbild) PowerPoint
Processdiagram (V-form, bredbild) PowerPoint

Tusentals mallar för att rivstarta ditt projekt