Presentation, leva nära naturen (bredbildsformat)

Grönt är skönt, det märker du i den här mallen där färgerna och rubrikbildens foto hämtar inspiration från naturen. Mallen lämpar sig väl för presentationer om naturvård, ekologi och miljön, men den neutrala designen kan även fungera i företagspresentationen och andra sammanhang. Den här mallen innehåller flera olika bildlayouter, bland annat titelbild, punktlistor, foto med bildtext, ett exempeldiagram och en tom presentationsbild, alla i bredbildsformat (16 x 9).

PowerPoint

Presentation, leva nära naturen (bredbildsformat)

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt