Presentationsbild med SmartArt av fallande block (flerfärg på grått), bredbildsformat

I den här SmartArt-mallen visas färgade staplar för varje processteg du vill beskriva. Uppgifterna inom ett steg visas lodrätt i stapeln. (Bredbildsformat 16 X 9).

PowerPoint

Presentationsbild med SmartArt av fallande block (flerfärg på grått), bredbildsformat

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt