Presentationsbild med SmartArt av kontinuerlig bildlista (flerfärg på svart), bredbildsformat

Anpassa denna SmartArt genom att infoga bilder och rubriker för varje informationsgrupp du vill illustrera. (Mall i bredbildsformat, 16 x 9.)

PowerPoint

Presentationsbild med SmartArt av kontinuerlig bildlista (flerfärg på svart), bredbildsformat

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt