Presentationsbild med SmartArt av lodrät bildlista (flerfärg på vitt), bredbildsformat

Infoga egna bilder för varje informationsgrupp som du vill beskriva i den här SmartArt-grafiken över en process. (Mall i bredbildsformat, 16 x 9.)

PowerPoint

Presentationsbild med SmartArt av lodrät bildlista (flerfärg på vitt), bredbildsformat

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt