Presentationsbild med SmartArt slumpmässigt till resultat (grönt på svart), bredbildsformat

Använd den här SmartArt-mallen om du vill visa hur en process utvecklas – från idékläckningsfas till ett resultat med tillhörande uppgifter (Bredbildsformat, 16 x 9)

PowerPoint

Presentationsbild med SmartArt slumpmässigt till resultat (grönt på svart), bredbildsformat

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt