SmartArt över process med radiell bildlista (bredbildsformat)

Illustrera en process i din PowerPoint-presentation med hjälp av det här SmartArt-diagrammet som visar en serie med sammankopplade bilder för varje fas eller steg i en process. Du kan enkelt anpassa bilderna och beskrivningarna, och sedan använda den här presentationsbilden fristående eller kopiera in den i en annan presentation.

PowerPoint

SmartArt över process med radiell bildlista (bredbildsformat)

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt