SmartArt-diagram med layouten Stigande bildaccentprocess (flera färger eller grått) i bredbildsformat

Representera varje steg eller fas i en process med bilder och rubriker i det här SmartArt-diagrammet. Bredbildsformat (16 × 9).

PowerPoint

SmartArt-diagram med layouten Stigande bildaccentprocess (flera färger eller grått) i bredbildsformat

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt