Studentföreningsbudget

Sätt upp din förenings budget eller mål för året och spåra intäkter och utgifter. Denna visuella mall ger dig en snabb överblick över höga respektive låga intäkter och utgifter.

Excel

Studentföreningsbudget

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt