Aktivitetsuppföljning

Logga varaktighet och förbrända kalorier genom dina olika aktiviteter med den här uppföljningsmallen. Det färgglada stapeldiagrammet visar dig vilka aktiviteter som bränner flest kalorier.

Excel

Aktivitetsuppföljning

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt