Balansräkning

Rapportera om tillgångar och skulder med den här mallen för balansräkning som innehåller omsättningstillgångar, anläggningstillgångar, eget kapital samt kortfristiga och långfristiga skulder.

Excel

Balansräkning

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt