Lär dig nya färdigheter med Office-mallar. Utforska dem nu

Balansräkning

Rapportera om tillgångar och skulder med den här mallen för balansräkning som innehåller omsättningstillgångar, anläggningstillgångar, eget kapital samt kortfristiga och långfristiga skulder.

Excel

Balansräkning

Fler liknande mallar

Hitta inspiration för ditt nästa projekt med tusentals idéer att välja bland