Börja skolan igen med Office-mallar som är utformade för skolaktiviteter och klassrumssäkerhet. LADDA NED MALLARNA NU.

Balansräkning

Rapportera om tillgångar och skulder med den här mallen för balansräkning som innehåller omsättningstillgångar, anläggningstillgångar, eget kapital samt kortfristiga och långfristiga skulder.

Excel

Balansräkning

Hitta inspiration för ditt nästa projekt med tusentals idéer att välja bland