Berlinerorange

Temats orangetonade bakgrund kontrasterar mot den svarta rubrikruta och den matchande fliken för bildnumret. Det här är en allmän design i formatet 16 x 9, som passar i alla sammanhang: jobbet, skolan eller hemmet.

PowerPoint

Berlinerorange

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt