Brainstormingsamarbete

Ordna teambrainstorming med den här mallen med ett separat blad för varje deltagare. I listan får det plats tio idéer samt för- och nackdelar. Varje listobjekt visas på sammanfattningsbladet där deltagarna kan rangordna idéerna från ett till fem.

Excel

Brainstormingsamarbete

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt