Head back to school with Office templates. Download the templates now

Bygganbudsformulär

Som entreprenör kan du använda dig av den här budmallen för att lämna in bygganbud. Mallen innehåller en detaljerad lista över allt material och alla arbetskostnader som ingår i arbetet. För att ditt bud verkligen ska stå ut kan du anpassa färgerna och teckensnitten med hjälp av olika Office-teman. Enkelt och praktiskt.

Excel

Bygganbudsformulär

More templates like this

Find inspiration for your next project with thousands of ideas to choose from