Bygganbudsformulär

Som entreprenör kan du använda dig av den här budmallen för att lämna in bygganbud. Mallen innehåller en detaljerad lista över allt material och alla arbetskostnader som ingår i arbetet. För att ditt bud verkligen ska stå ut kan du anpassa färgerna och teckensnitten med hjälp av olika Office-teman. Enkelt och praktiskt.

Excel

Bygganbudsformulär

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt