Lär dig nya färdigheter med Office-mallar. Utforska dem nu

Checklista för affärsplan med SWOT-analys

Förbered en formell affärsplan genom att tilldela medarbetare olika arbetsuppgifter och ange lämpliga slutförandedatum. Den här lättanvända checklistemallen följer SWOT-analysramverket (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat – styrka, svaghet, möjlighet och hot).

Excel

Checklista för affärsplan med SWOT-analys

Fler liknande mallar

Hitta inspiration för ditt nästa projekt med tusentals idéer att välja bland