Cirkeldiagram för 2000-talet

Visualisera din ekonomi med det här cirkeldiagrammet. Det tredimensionella formatet ger ett modernt utseende. Varje sektor är märkt med ett procentvärde och en avsnittsrubrik. Det här är en lättillgänglig mall.

Excel

Cirkeldiagram för 2000-talet

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt