Diagrambild för händelsetidslinje (bredbild)

Viktiga milstolpar visas med stora cirklar och övriga händelser visas med mindre cirklar längs den horisontella tidslinjen i bredbildsformat. Lägg till diagrambilden i en befintlig presentation eller använd den separat. Du kan anpassa tidslinjens utseende med hjälp av PowerPoint-teman.

PowerPoint

Diagrambild för händelsetidslinje (bredbild)

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt