Evenemangsbudget

Använd den här mallen för att hålla reda på uppskattade och faktiska kostnader för ett evenemang tillsammans med uppskattade och faktiska intäkter; flik för vinst och förlust med diagram ingår.

Excel

Evenemangsbudget

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt