Försäljningsförlopp

Använd den här trattdiagrammallen för försäljning för att visuellt visa hur många av leads som omvandlas till försäljning. Det är ett fantastiskt sätt att imponera på. Det här är en lättillgänglig mall.

Excel

Försäljningsförlopp

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt