Håll reda på din personliga- eller affärsekonomi med våra budgetmallar. Hämta mallarna nu

Formella mötesanteckningar

Använd den här mallen för att föra mötesanteckningar enligt Robert's Rules of Order. Mallen innehåller mötets igångsättande, närvarokontroll, godkännande av anteckningar från föregående protokoll, öppna frågor, nya frågor, mötets avslutande samt namnet på sekreteraren och den som godkänner mötesanteckningarna. Det här är en lättillgänglig mall.

Word

Formella mötesanteckningar

Fler liknande mallar

Hitta inspiration för ditt nästa projekt med tusentals idéer att välja bland