Fotoalbum för återträffar

Sammanställ ett fotoalbum för en klassåterträff med denna lättillgängliga mall. Innehåller bilder för 10-, 20-, 30-, 40- och 50-årsåterträffar. Du kan framhäva bilderna med olika layoutalternativ.

PowerPoint

Fotoalbum för återträffar

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt