Börja skolan igen med Office-mallar som är utformade för skolaktiviteter och klassrumssäkerhet. LADDA NED MALLARNA NU.

Gantt-projektplanerare

Med Gantt-schemamallen i Excel kan du planera, följa upp och synkronisera aktiviteter för ett projekt. Den här projektplaneringsmallen i Excel är baserad på den välkända Gantt-schemamodellen och använder en enkel visuell representation för att visa hur projektet kommer att hanteras över tid. Du kan ange startdatum, varaktighet och aktuell status för varje aktivitet och dela med din grupp, och därmed se till att de ansvariga sköter uppgifterna. Den här Gantt-schemamallen i Excel kan innehålla både stora och små projekt för både korta och längre tidsperioder. Det här är en lättanvänd mall.

Excel

Gantt-projektplanerare

Fler liknande mallar

Hitta inspiration för ditt nästa projekt med tusentals idéer att välja bland