Klassisk med dubbelt radavstånd (tom)

Ett enkelt dokument med dubbelt radavstånd, med professionellt utseende. Det här dokumentet passar bäst för professionella dokument som kräver dubbelt radavstånd. Rapporter och PM som följer MLA-, APA- och Chicago-standarden är några exempel. Standardformat för dokumentet: Teckensnitt: Times New Roman, 12 punkter Styckeavstånd: Dubbelt radavstånd: 2,54 cm (alla sidor)

Word

Klassisk med dubbelt radavstånd (tom)

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt